در این طبقه مباحث مرتبط با علم سنجی آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آشنایی با H-index و شیوه های افزایش آن

- آشنایی با پایگاه های محاسبه کننده H-index

- آشنایی با شیوه های افزایش رویت پذیری مقالات

- شیوه های افزایش ارجاع به مقالات

- نحوه ایجاد اکانت در پایگاه های مختلف

- و غیره.