این طبقه با هدف ارائه آموزش و مشاوره های لازم به افراد مبتلا به بیماری های مختلف طراحی شده است. در این مجموعه مواردی نظیر آنچه در ادامه خواهد آمد آموزش داده می شود: آموزش مراقبت های بعد از عمل،  آموزش نحوه مراقبت از زخم، آموزش احیای قلبی-عروقی، آموزش نحوه مصرف داروها، آموزش اندازه گیری فشارخون و قند خون، آموزش تغذیه صحیح به تفکیک بیماری های مختلف، و غیره

 


تهیه شده توسط: شرکت محترم کار و اندیشه

محتوی علمی با: دکتر ایرج نجفی، نفرولوژیست، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر شهناز اتابک، نفرولوژیست، مرجان یکه پور، پرستار بخش دیالیز صفاقی شفا