در این طبقه مباحث مرتبط با فنآوری در حوزه علوم پزشکی آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آشنایی با راه آندازی کسب و کار الکترونیک

- ثبت برند و Patent

- بازاریابی

- نگارش پروپوزال فنآورانه

- جذب گرانت

- و غیره