تهیه شده توسط: گروه تولید محتوی ذره بین 

محتوی علمی با: ایوب سخائی، مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 30 جلسه | مدت جلسه: 225 دقیقه هزینه دوره:  500 هزار تومان