مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث:  كلاس بندي اتاق هاي تميز در صنعت داروسازي

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: کلیات و تعاریف در اتاق تمیز | مدت جلسه: 22 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان