مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: آشنائي با سيستم HVAC و قسمت هاي تشكيل دهنده يك هواساز

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: كلاس بندي اتاق هاي تميز در صنعت داروسازي | مدت جلسه: 22 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان