مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: انواع فيلتر ها در HVAC (قسمت اول)

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: آشنائي با سيستم HVAC و قسمت هاي تشكيل دهنده يك هواساز | مدت جلسه: 21 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان