مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: انواع فيلتر ها در HVAC (قسمت دوم)

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: آشنائي با سيستم HVAC و قسمت هاي تشكيل دهنده يك هواساز + انواع فيلتر ها در HVAC | مدت جلسه: 18دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان