مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: انواع ديفيوزرها يا دريچه هاي پخش كننده هوا در اتاق تميز

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: تست هاي فيلتر هپا | مدت جلسه: 20 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان