مدرس: دکتر محمود یوسفی فرد، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رشته فیزیولوژی

سرفصل های مورد بحث: جستجوی منابع؛ آشنایی با پایگاه های داده ای علمی

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: رایگان