مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: آشنایی با کلمات کلیدی MeSH، جستجو در پابمد بر اساس MeSH، استخراج کلملت کلیدی بر اساس MeSH

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 40 دقیقه | هزینه دوره: 250000 ریال