مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: جستجوی پیشرفته در پابمد

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: مباحث مقدماتی جستجو در پابمد | مدت جلسه: 35 دقیقه | هزینه دوره: 250000 ریال