مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: مدیریت نتایج جستجو، ذخیره سازی نتایج جستجو، انتقال نتایج

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 48 دقیقه | هزینه دوره: 250000 ریال