مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: تعاریف و مقدمات، آشنایی با MeSH، تنظیمات اولیه نمایش نتایج جستجو، آشنایی با سیستم Automatic Term Mapping، استفاده از Tag در جستجو، فیلتر ها و زیر مجموعه ها، جستجوی پیشرفته، مدیریت و ذخیره سازی نتایج جستجو

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 320 دقیقه | هزینه دوره: 280000 ریال