مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: تدوین استراتژی جستجوی علمی، کدام کلمات کلیدی، کدام پایگاه، کدام استراتژی و با کدام اطلاعات

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: دارد | مدت جلسه: 46 دقیقه | هزینه دوره: 250000 ریال