این طبقه با هدف ارائه آموزش و مشاوره های لازم به افراد مبتلا به بیماری های مختلف طراحی شده است. در این مجموعه مواردی نظیر آنچه در ادامه خواهد آمد آموزش داده می شود:

- آموزش مراقبت های بعد از عمل

- آموزش نحوه مراقبت از زخم

- آموزش احیای قلبی-عروقی

- آموزش نحوه مصرف داروها

- آموزش اندازه گیری فشارخون و قند خون

- آموزش تغذیه صحیح به تفکیک بیماری های مختلف

- و غیره