به مجموعه کارگاه های جستجوی منابع خوش آمدید!

در این طبقه مباحث مرتبط با شیوه های جستجو در پایگاه های تحت وب آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر جستجو در پایگاه های PubMed, Scopus, Embase, Web of Science و غیره دست یابید. طراحی استراتژی جستجو در این پایگاه ها و  یافتن کلیدواژه های جستجو بر اساس شبکه های MeSH و Emtree از دیگر مباحث مورد آموزش در این بسته آموزشی می باشد.