به مجموعه کارگاه های زبان و پژوهش خوش آمدید!

در این طبقه مهارت های زبانی لازم در خصوص نگارش، مکاتبات و صحبت کردن در مجامع آکادمیک با محوریت پژوهش آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر نحوه نگارش یک نامه الکترونیکی؛ نحوه نگارش Cover letter؛ نحوه نگارش رزومه؛ نحوه سخنرانی برای ارائه یافته های یک مقاله؛ نحوه درخواست گرانت پژوهشی از یک منبع خارجی؛ آداب نگارش مقالات به زبان انگلیسی و غیره دست یابید.