به مجموعه کارگاه های علم سنجی خوش آمدید!

در این طبقه مباحث مرتبط با علم سنجی آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با H-index و شیوه های افزایش آن؛ آشنایی با پایگاه های محاسبه کننده H-index؛ آشنایی با شیوه های افزایش رویت پذیری مقالات؛ شیوه های افزایش ارجاع به مقالات؛ نحوه ایجاد اکانت در پایگاه های مختلف و غیره دست یابید.


تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 9 جلسه | مدت جلسه: 50 دقیقه | هزینه دوره: رایگان