به مجموعه کارگاه های علم سنجی خوش آمدید!

در این طبقه مباحث مرتبط با علم سنجی آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با H-index و شیوه های افزایش آن؛ آشنایی با پایگاه های محاسبه کننده H-index؛ آشنایی با شیوه های افزایش رویت پذیری مقالات؛ شیوه های افزایش ارجاع به مقالات؛ نحوه ایجاد اکانت در پایگاه های مختلف و غیره دست یابید.