درس‌های موجود

  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 3 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 3 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 5 دقیقه | هزینه دوره: رایگان  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 3 دقیقه | هزینه دوره: رایگان  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 9 جلسه | مدت جلسه: 50 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


  تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

  محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

  گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 1 دقیقه | هزینه دوره: رایگان  اعلانات سایت

  عکس فریبا خون رز
  سامانه ذره بین
  از فریبا خون رز در دوشنبه، 16 مهر 1397، 10:50 صبح
   

  با سلام خدمت شما دوست محترم

  به اطلاع می رساند که این سایت در حال راه اندازی و بارگذاری اطلاعات می باشد و هنوز به طور رسمی رو نمایی نشده است لذا  از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال خواهیم نمود.

  مدیر سایت