کتب پژوهشی

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر آمار حیاتی و روش‌های تحقیق

پدیدآور: مرضیه نجومی، عاطفه سادات واعظی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوع کتاب: ترجمه
زبان: فارسی
ناشر: کامران احمدی (فرهنگ فردا)
شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۰۱۷۸۴۷

عنوان کتاب: یادگیری آسان آمار و اپیدمیولوژی در پزشکی

پدیدآور: عبدالله کریمی، مریم رجب نژاد، احمدرضا شمشیری
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دنیای تغذیه
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۳۳۴۶۱

عنوان کتاب: مقدمه ای بر آمار پزشکی

پدیدآور: ملیحه دادگر مقدم، محمد عابد شفیع زاده، نیما بهروان، امیر محمد سروقد مقدم
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوع کتاب: ترجمه
زبان: فارسی
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۹۱۴۰۷

عنوان کتاب: مرور ساختار یافته و متاآنالیز

پدیدآور: علی اکبر حقدوست، بهنام صادقی راد، علیرضا انصاری مقدم، فرید نجفی
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: فانوس کرمان
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۳۲۰۰

عنوان کتاب: راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران

پدیدآور: رقیه قضاوی خوراسگانی، زهرا اطرج
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۲۴۶۰۴۲

عنوان کتاب: اصول تهیه پیشنهادیه پروژه های پژوهشی

پدیدآور: لطیف گچکار
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شابک: ۹۶۴۸۸۵۸۲۱۷

عنوان کتاب: کتاب جامع پژوهشی

پدیدآور: دکترعادل ابراهیم پور، دکترذبیح الله حسن زاده
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۴۹۵

عنوان کتاب: راهنمای انجام و انتشار پژوهش‌های داروشناسی بومی

پدیدآور: آرمان زرگران، آزاده رئیس دانا، غلامرضا امین
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: ایرانیان طب
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۰۵۲۵۹

عنوان کتاب: نگارش منابع با استفاده از نرم افزار End Note

پدیدآور: محمدرضا سهرابی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۷۶۱

عنوان کتاب: مقدمه ای بر نوشتار علمی و علم سنجی

پدیدآور: الهام امینی، حسین نعمت اللهی، مریم تویسرکانی، نسیم مرادی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: انتشارات علمی پژوهشی امین
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۴۴۵۳۴

عنوان کتاب: روش تحقیق برای افراد مبتدی

پدیدآور: رضا حیدری سورشجانی، محمد سعید غلامی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: محمد سعید غلامی
شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۰۰۲۵۷۴

عنوان کتاب: پژوهش در نظام سلامت

پدیدآور: سلمان خزایی، مختار سهیلی زاد، انسیه جنابی، سعید بشیریان

سال انتشار: ۱۳۹۸
نوع کتاب: تالیف

زبان: فارسی

ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۵۳۹۸۴

عنوان کتاب: راهنمای اجتناب از سرقت ادبی و عادات نگارشی نامناسب

پدیدآور: افشین زرقی، سعید صفری، مهرنوش یزدان بخش

سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۶۲۴

اطلاعات بیشتر...

عنوان کتاب: راهنمای گزارش و انتشار آثار علمی

پدیدآور: افشین زرقی، سعید صفری، مهرنوش یزدان بخش
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۴۴۰

عنوان کتاب: مقاله نویسی علمی

پدیدآور: افسانه زرقی، علی رمضانخانی، سید مهدی معززی
سال انتشار: ۱۳۸۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: گلرنگ یکتا
شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۸۶۰۱۳۸

عنوان کتاب: اصول نگارش پروپوزال

پدیدآور: افسانه زرقی، علی رمضانخانی، علیرضا زالی، سید مهدی معززی
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: آبگین رایان
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۸۹۸۸۶

عنوان کتاب: راهنمای کاربردی مقاله نویسی برای افراد مبتدی

پدیدآور: محمد سعید غلامی، فریبا کشاورز، متینه پوررحیمی، زهرا یوسفی، مریم رضایی، آرمان میری، امید رضا تمتاچی، احسان دادگستر، شیدا احمدی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: محمد سعید غلامی
شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۰۰۹۰۹۲

عنوان کتاب: سیر تا پیاز نگارش مقاله های علوم پزشکی

پدیدآور: دکتر حمیدرضا توانگر، دکتر محمد فروزش فرد، محمدرضا رضوی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
ناشر: انتشارات نیک واژه
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۸۶۳۵۹

عنوان کتاب: چگونه یک مقاله ISI بنویسیم

پدیدآور: یحیی خسروی، نرمین حسن زاده
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: ترجمه
زبان: فارسی
ناشر: فدک ایساتیس
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۰۲۹۷۹

عنوان کتاب: راهنمای اخلاق پژوهش

پدیدآور: محمد خواجه دلویی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: ترجمه
زبان: فارسی
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۳۱۳۹۳

آخرین تغییر: یکشنبه، 28 مهر 1398، 11:34 صبح